РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ

Деца са развојним проблемима или аутизмом се често не уклапају у очекиване облике развоја и већина њихових проблема је резултат немања осећаја о свом телу и околини. Зато им треба обогатити животно искуство о људима око њих, о простору у ком се налазе, о времену...

Наше радионице су осмишљене као тематске радионице:

  • Доживљај властитог тела
  • Моје тело у простору
  • Оријентација у простору и времену

На радионици се користи покрет који се повезује са игром и говором. Тако се развијају и когнитивне и моторичке и емоционалне способности детета.

Радионица се ради са групом од 4 деце и индивидуално.

Трајање радионице је 50 минута.

Психомоторика

Психомоторна терапија

Психомоторна терапија

Координација ногу

Координација ногу