ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ

Животне вештине за децу са посебним потребама требало би развијати исто као и моторичке, сензорне, когнитивне...

Помажући деци да развију ове вештине ми им дајемо алате:

  • да се снађу у свакодневним ситуацијама
  • да лакше ступају у контакт са својим вршњацима
  • да учествују у заједничкој игри
  • да се боље уклопе у социјалне оквире

На овим радионицама деца се, кроз игру, подстичу на дружење и међусобну комуникацију, као и на поштовање опште прихваћених норми понашања - да чекају свој ред, да буду тихи док други раде, да слушају, схвате и испуњавају обавезе...

Радионица се изводе у групи од 4 деце и индивидуално.

Трајање радионице је 50 минута.