Хиперактивност и поремећај пажње

Овај поремећај се у литератури означава као ADHD. Поремећај се препознаје по недостатку пажње, претераној активности и немогућношћу контроле понашања.

Ево како се понашају деца са овим поремећајем

 • често мењају активности и тешко се фокусирају на један задатак
 • тешко се организују и извршавају задатке
 • изгледа као да нас не слушају када им говоримо
 • немају стрпљења и не могу да чекају
 • тешко прате инструкције
 • стално су у покрету
 • не седе мирно и у тишини обављају задатак

Савети који могу да помогну

 • детету дајте јасне и кратке захтеве, оне које може да обави
 • наградите добро понашање
 • не препирите се са дететом
 • ако има превише стимулације оно постаје неефикасно
 • направите распоред за свеки дан и придржавајте се тог распореда