Методе и терапије које се користе код деце са аутизмом

 1. Примењена бихејвиорална анализа АBA
 2. Подучавање по издвојеним корацима DTT
 3. Комуникациони систем размене слика PESC
 4. Пивотални третман PRT
 5. Интервенција развоја односа RDI
 6. Друштвена комуникација/емоционална регулација/трансакциона подршка
 7. Тренинг и едукација деце са аутизмом и деце са поремећајима у комуникацији TEACCH
 8. Вербално понашање
 9. Окупациона терапија
 10. Физичка терапија
 11. Терапија чулном интеракцијом
 12. Говорна терапија