Проблеми са моторним функцијама

Многа деца се суочавају са проблемима који се тичу мишића и координације и који могу утицати на њихову способност да функционишу на нивоу њихових година. Код неких је проблем у моторном планирању и извршавању. То може да се пренесе са говора на све моторне активности.

Оштећење у способности координације и извођења покрета услед моторних и чулних оштећења назива се диспраксија (поремећена способност) или апраксија (одсуство способности).

Некада постоји проблем у одређивању времена и са способношћу праћења. Спортови им могу представљати проблем, као и задаци који захтевају покрете- писање, употреба прибора. Тада је потребна подршка уз употребу техника радне терапије.

Некој деци је тешко да разумеју где се налази њихово тело у простору па то ствара проблеме када се крећу степениоцама, балансирају на бициклу.