Најважнији симптоми аутизма

Социјални

 • тешко разумевање емоција и осећања других људи
 • мањак контакта очима, употребе гестова
 • тешкоће приликом играња са децом истог узраста
 • оскудно дељење интересовања са другима
 • проблеми приликом склапања и одржавања пријатељства

Комуникациони

 • спорост приликом савладавања говора
 • слаба употреба говора
 • неуобичајен говор
 • тешко остваривање конверзације
 • недостатак имитације и симболичке игре

Понављајућа понашања

 • понављање поступака и покрета (тапшање, вртење)
 • снажна ограничена интересовања (исте теме, игра са истим предметима, познавање велике количине података)
 • радије играње са деловима играчака него са целом играчком