Зашто је игра важна?

Већ у првим данима свог живота беба развија социјалне вештине. Прву игру започиње са мајком. У игри дете спонтано развија когнитивне, емотивне, моторичке, социјалне и језичке способности. Дете кроз игру усавршава своја искуства а играње је најједноставнији начин да деца вежбају вештине које ће им касније требати. Кроз игру деца усвајају вербалне и невербалне вештине и вештине сарадње. Игра је природан начин дететовог учења, што потврђује и Марија Монтесори реченицом: „Игра је дететов рад“!